Kviečiame prisijungti prie mūsų veiklos visus mylinčius fotografiją.

Pagrindiniai klubo tikslai:

vienyti fotografijos entuziastus, fotomenininkus,

fotožurnalistus ir profesionalius fotografus,

populiarinti Kauno ir Lietuvos fotografiją

Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų.