Paslaugos

Koordinuoti Klubo narių veiklą, telkti juos įvairių projektų, programų įgyvendinimui, organizuoti mokymus, seminarus, parodas ir kitus renginius;

Skatinti ir ginti laisvą kūrybą, populiarinti fotografiją, jos tradicijas, vykdyti meninį ir estetinį ugdymą, skatinti naujų technologijų plėtrą visuomenėje;

Padėti Klubo nariams realizuoti kūrybinius sumanymus;

Bendradarbiauti su svetur gyvenančiais lietuvių ir užsienio fotografais, Lietuvos ir užsienio fotoklubais, fotografų ir fotomenininkų draugijomis ir sąjungomis, kultūros, švietimo, mokslo, gamybinėmis ir komercinėmis organizacijomis, valstybinėmis įstaigomis;

Tinkamai atstovauti narių interesams, juos ginti, rūpintis jų kūrybos teisine apsauga;

Kurti ir stiprinti Klubo veiklai reikalingą materialinę-techninę bazę.