Kviečiame prisijungti prie mūsų veiklos visus, mylinčius fotografiją.

VIZIJA 

Suburti  į vieningą branduolį bendraminčius, puoselėjančius meninę fotografiją, siekiančius  saviraiškos, norinčius gilinti žinias ir praktinius įgūdžius.

MISIJA 

Suteikti bendraminčiams galimybę atskleisti jų kūrybinius gabumus,  galimybę viešinti kūrybos darbus visuomenei ir įtraukti juos dalyvauti socialiniuose projektuose.

VERTYBĖS 

Kiekvienas asmuo, norintis prisijungti prie branduolio, mums didžiulė vertybė. Nėra stipriųjų ar silpnųjų. Yra norintys ir galintys.